BRAVE AGENCY Sp. z o.o.

ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa
NIP: 837 181 4706

Nagroda

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000480650 NIP: 8371814706, REGON 146921340, wysokość kapitału zakładowego: 360.000,00 złotych (w pełni opłacony)

Brave jest członkiem Klubu Agencji Eventowych SKM SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR & Alub Agencji Eventowych
Arteria Grupa Kapitałowa Arteria SA

Brave jest członkiem Grupy Kapitałowej Arteria S.A., która koncentruje swoją działalność na rynku usług i rozwiązań podnoszących efektywność sprzedaży, obsługi klienta oraz procesów operacyjnych